1. Terbuka kepada Lelaki dan Perempuan berstatus warganegara Malaysia sahaja.
  2. Kelayakan:
  1. Diploma atau Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Institusi Pendidikan Tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah: RM1250)
  2. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Lulus ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau yang setaraf dengannya.
  3. Kelayakan  akademik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat cemerlang dan kepujian tiga matapelajaran iaitu Matematik,Bahasa Inggeris dan Pendidikan Agama Islam.
  4. Malaysian University English Test (MUET) sekurang-kurangnya Band 3.
  1. Berumur kurang daripada 35 tahun pada tarikh lantikan.
  2. Berperwatakan menarik.
  3. Berkeyakinan.
  4. Memiliki kemahiran Interpersonal yang baik.
  5. Solat 5 waktu dan boleh membaca Al-Quran dengan baik.

Borang Permohonan