Tadika Aulad Pintar (TAP) Pasir Tumboh
Tadika Aulad Pintar
Lot 8029-8031, Tingkat 1, Bandar Satelit Pasir Tumboh, Kelantan, 16150 Kota Bharu, Kelantan
 
 Tel : 09-7643946 / 010-4681600
 Email : aulad_pintar@hotmail.com