1. Terbuka kepada  warganegara Malaysia Perempuan sahaja.
 2. Kelayakan:
 1. Diploma atau Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Pemohon yang mempunyai pengalaman akan diberi keutamaan).
 2. Mempuyai Sijil Kursus Asuhan Permata (KAP).
 3. Kelayakan  akademik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat cemerlang dan kepujian tiga matapelajaran iaitu Matematik,Bahasa Inggeris dan Pendidikan Agama Islam.
 4. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Lulus ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau yang setaraf dengannya.
 1. Berumur tidak kurang daripada 25 tahun dan tidak melebihi 35 tahun pada tarikh lantikan.
 2. Mempuyai sifat penyabar,penyayang dan berkebolehan mengasuh kanak-kanak.
 3. Berperwatakan menarik.
 4. Berkeyakinan, berdisiplin dan bertanggungjawab.
 5. Memiliki kemahiran Interpersonal yang baik.
 6. Solat 5 waktu dan boleh membaca Al-Quran dengan baikTerbuka kepada  warganegara Malaysia Perempuan sahaja.

Borang Permohonan